Z interiéru se podařilo zachránit prakticky celý mobiliář díky včasnému, profesionálnímu a zároveň šetrnému zásahu hasičů. Celý interiér kostela byl ale silně znečištěný sazemi a popelem, a to včetně omítek, nástěnných maleb či mobiliáře, jehož části byly v nedávné době restaurovány. Původní celkové škody byly předběžně odhadnuty na 15 mil. Kč. Následný podrobnější odhad ceny oprav způsobených požárem je 17,8 mil. Kč.
Českobudějovický diecézní biskup Mons. Vlastimil Kročil vyhlásil na neděli 15. dubna 2024 v celé diecézi kostelní sbírku na opravu poškozeného interiéru kostela. Sbírka proběhla ve všech 241 farnostech diecéze. V těchto dnech byly výsledky sbírky sečteny a celková částka předčila veškerá očekávání: štědří dárci – převážně pravidelní návštěvníci nedělních bohoslužeb – věnovali celkem 1 501 000,- Kč. „Chci poděkovat všem, kdo do této kostelní sbírky přispěli,“ řekl Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický. „S radostí také mohu oznámit, že chrám v Chlumu již má opravenou střechu a připravuje se projektová dokumentace na všechny další opravy,“ dodal biskup Kročil.

chlum_oprava-strechy7_lr

Opravy kostela byly zahájeny bezprostředně po požáru. Většina mobiliáře byla z kostela přemístěna a uložena na bezpečné místo, aby během nadcházejících oprav nedošlo k poškození vzácných předmětů. Již 12. dubna bylo postaveno lešení na jižní straně kostela a 15. dubna byly zahájeny samotné práce na opravě střechy. Řezivo dodaly Jihočeské katolické lesy s.r.o. a oprava byla dokončena 10. května.
Za účasti zástupců památkové péče a restaurátorů byla v polovině dubna provedena prohlídka varhan a stanoven rozsah nevratně poškozených částí. Započala také výroba ramenátů pro vnitřní zeď kůru (ramenáty jsou „rastry“, na které se následně pobíjejí prkna a pak se omítají rákosovou omítkou). Ramenáty se vyřezávaly přesně podle původních. Nyní ještě probíhá oprava dvou oken na severní a jižní straně kůru. Již od dubna pracuje paní projektantka Bažilová zcela zdarma (dar pro kostel) na zakreslení stávajícího stavu kostela. Tento zákres pak bude základem pro přípravu projektové dokumentace k dalším opravám – především poškozených částí interiéru.
Lidé mohou na opravy kostela stále přispívat do veřejné sbírky na transparentním účtu městyse Chlum u Třeboně – Transparentní účet České spořitelny číslo 7778888399/0800. Na tomto účtu se k dnešnímu dni shromáždilo téměř 1,1 mil. Kč. Všem dárcům děkujeme!

Text: Petr Samec
Foto: Magdalena Horváthová

Převzato z bcb.cz