Historie farnosti

Historie farnosti

Město má bohatou historii, a jeho existence se datuje již do 13. století. V roce 1359 je poprvé zmíněno plebanie (označení pro středověkou farnost, zejména venkovskou), a od roku 1685 existuje děkanství spolu s matrikami. Zdejší kostel sv. Jana Křtitele má gotické kořeny, což je doloženo již v roce 1273. V průběhu let byl několikrát upravován, zejména po požáru v roce 1653, což mu dodalo současnou podobu. Kostel však utrpěl další požár v roce 1824, ale byl následně opraven.

img20230706171722

Dalším významným kostelem v městě je hřbitovní kostel Božího Těla, postavený na konci 16. století v pozdně gotickém stylu. V roce 1711 byl rozšířen a dodnes slouží jako důležité místo pro místní obyvatele.

Třetím významným kostelem je kostel sv. Kateřiny, který je zaznamenán již v roce 1553. Na začátku 18. století prošel renovací a před rokem 1770 byl opět opravena. Tyto významné památky jsou nejen náboženskými centry, ale také důležitou součástí kulturního dědictví města.