Sponzorské dary

Sponzorské dary

Rádi byste podpořili opravy našich kostelů nebo přispěli na provoz farností?

Vaše finanční dary můžete bezhotovostně poukazovat na bankovní účty jednotlivých farností:

Čísla účtů a QR kódy pro platby:

Pro zobrazení čísla účtu a QR kódu klikněte prosím na konkrétní farnost. Dalším kliknutím se informace opět skryjí.

 •  
  Horní Cerekev
  Horní Cerekev 3316209349 / 0800 h_cerekev
 •  
  Žirovnice
  Žirovnice 4354229329 / 0800 zirovnice 
 •  
  Počátky
  Počátky 4740842359 / 0800 pocatky
 •  
  Veselá
  Veselá 3316205399 / 0800 vesela

 

 • Dar pro farnost je možné odečíst od daňového základu a snížit si tak daň z příjmu. Pokud přispějete jakýmkoliv finančním darem, můžeme vám pro daňové účely vystavit potvrzení o přijetí daru, nebo darovací smlouvu. Zvláště před koncem účetního roku může být tato možnost zajímavá pro podnikatele a společnosti, které by se rády podíleli na našich provozních nákladech.

  Potvrzení vám budou vydána na Vaši žádost na faře v Horní Cerekvi.

  Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

  Jak je to s daňovým zvýhodněním?

  Fyzické osoby

  (podle § 15 odst. 1 zákona o dani z příjmů)

  Od základu daně mohou fyzické osoby odečíst hodnotu darů, pokud jejich úhrnná hodnota ve zdaňovacím období přesáhne 2% ze základu daně, anebo činí alespoň 1.000,- Kč. Jedná se o celkovou hodnotu, takže lze sčítat několik menších darů dohromady. Vyplatí se proto evidovat i dary menší hodnoty. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15% ze základu daně. Pro možnost daňově uplatnit dar musí jít tedy minimálně o dar nebo součet darů za rok převyšující částku 1.000,- Kč nebo částku vyšší než 2% základu daně.

  Právnické osoby

  (podle § 20 odst. 8 zákona o dani z příjmů)

  Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu darů, pokud hodnota konkrétního daru činí alespoň 2000,- Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10% ze základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání.

  Římskokatolická farnost je osvobozena od daně darovací. Veškeré dary, které získá, tak mohou být v nesnížené výši využity pro farnost.