Společenství manželských párů

Společenství manželských párů

Naše společenství se schází jednou za měsíc (většinou v sobotu večer).
Společně se modlíme a přemýšlíme nad texty Písma a tématy týkajícími se naší víry
a nad tím, jak prožívat s vírou naše všední dny, manželství, rodičovství, zaměstnání a
všechny naše vztahy.
 
Pokud vás takováto setkání zajímají nebo se chcete nechat inspirovat, informujte
se u P. Martina Bráchy, který vás k nám určitě rád nasměruje. Setkání neprobíhají
na jednom konkrétním místě, střídáme se po rodinách.
 

setkani_manzelu_1