Modlitby matek

Modlitby matek

Společenství Modlitby matek je otevřené společenství, které se setkává k modlitbě za naše děti, vnoučata, svěřené osoby a také za kněze.

Hnutí modlitby matek bylo založeno v roce 1995 dvěma maminkami v Anglii a od té doby se rozšířilo do mnoha zemí světa. Více se o něm můžete dočíst na www.modlitbymatek.cz

Spiritualita Modliteb matek je velmi jednoduchá, je to úplné odevzdání se do rukou Božích v dětské důvěře. Této důvěře se člověk neustále učí a modlitba ve společenství nám v tom pomáhá.

Modlíme se podle brožurky, kde jsou krátké, jednoduché modlitby 

Vždy prosíme Ducha svatého, aby vedl naše setkání, za ochranu před zlem, za odpuštění, abychom byli v jednotě srdce a mysli, chválíme Boha písničkou, prosíme za jednotu s ostatními skupinkami Modliteb matek, čteme z Písma a děkujeme Bohu za dar mateřství. Nakonec vkládáme lístky se jmény našich dětí do košíku u paty kříže a svěřujeme je do Pánovy péče.

V Horní Cerekvi se scházíme od roku 2013, vždy jedenkrát za dva týdny. Pokud byste se chtěly připojit, jste vítány, můžeme vytvořit i další společenství, které může přinášet pokoj a útěchu do srdcí matek a požehnání pro jejich děti a svěřené osoby. Společenství mají 2 – 8 maminek, mohou se připojit i maminky z farností, kde Modlitby matek nemají. Můžete se i přijít našich modliteb zúčastnit, abyste si udělaly představu. Setkání trvá cca 30 – 40 minut.

Podstatné zásady Modliteb matek jsou:

  • snaha úplně odevzdat Bohu svoje děti, rodiny, za které se modlíme
  • neradit – prosíme o Boží pomoc a vedení, ne o radu člověka
  • nekritizovat – pro každou z nás má Bůh jedinečnou cestu

Modlitby matek nás drží v těžkých situacích. Mnohokrát jsme zakusily, že Pán v našich životech jedná a že naše modlitby slyší.

Pokud byste se chtěli dozvědět víc nebo se připojit, obraťte se na Katku Kuřinovou (tel. +420 608 631 223).