Kapela Hagios

Kapela Hagios

Součástí společenství mladých Hagios je kapela, kterou je možné slyšet převážně při Večerech chval nebo jako doprovod při mši svaté. Zároveň doprovází významné okamžiky ve farnosti nebo jejím okolí (křtiny, svatby, biřmování apod.).

 

Kapela disponuje kompletní zvukovou technikou včetně nástrojů, jako jsou elektrické klávesy, kytara a bicí. 

 

V případě zájmu o využití služeb kapely se obracejte na Marii Kottovou (tel: 731 678 971, e-mail: kottova.ma@gmail.com).