Kalendář akcí a událostí farnosti

Květen 2024

PondělíÚterýStředaČtvrtekPátekSobotaNeděle
1sv. Josefa dělníka
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:35
  • farní kostel sv. Jana Křtitele
  • Označení: Počátky (Počátky)

  Za Marii Skalickou, syna, manžela, rodiče a bratry.

2sv. Atanáše, biskupa a učitele církve
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:35
  • farní kostel sv. Jakuba Staršího
  • Označení: Veselá (Veselá)

  Za Marii a Petra Machovi, rodiče Machovy a Kosovy, rodiče Petrů a Marešovy, celý živý i + rod a dvo.

3sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
 • 17:00 Adorace
  Adorace
  • 17:00 - 18:00
  • farní kostel Zvěstování Páně
  • Označení: Horní Cerekev (Horní Cerekev)

  Adorace na 1. pátek s možností svátosti smíření.

 • 17:00 Adorace
  Adorace
  • 17:00 - 18:00
  • farní kostel sv. Jana Křtitele
  • Označení: Počátky (Počátky)

  Adorace na 1. pátek s možností svátosti smíření.

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:35
  • farní kostel sv. Jana Křtitele
  • Označení: Počátky (Počátky)

  Za + a živé spolužáky.

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:30
  • farní kostel Zvěstování Páně
  • Označení: Horní Cerekev (Horní Cerekev)

  Za rodiče Rycheckých, Jaroslava Šváchu, Františka, Ivetu a Věru Rychecké.

4sobota 5. velikonočního týdne
 • 18:00 VEČER CHVAL
  VEČER CHVAL
  • 18:00 - 19:30
  • gymnastický sál ZŠ Horní Cerekev

 • 18:30 Adorace
  Adorace
  • 18:30 - 19:00
  • farní kostel sv. Filipa a Jakuba
  • Označení: Žirovnice (Žirovnice)

  Adorace s možností svátosti smíření.

 • 19:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 19:00 - 19:50
  • farní kostel sv. Filipa a Jakuba
  • Označení: Žirovnice (Žirovnice)

  Na poděkování za 30 let společného života.

56. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 08:50
  • farní kostel sv. Jana Křtitele
  • Označení: Počátky (Počátky)

  Za farnost.

 • 08:55 farní kafe
  FARNÍ KAFE
  • 08:55 - 09:55
  • hotel U Modré Hvězdy

  Každou první neděli v měsíci jsme zváni na farní kafe do hotelu U Modré Hvězdy. Můžete s sebou vzít nějaké sladké, nebo slané pečivo k snídani. Pití je zajistěno.

  Těšíme se na setkání.

 • 09:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 09:30 - 10:20
  • farní kostel sv. Jakuba Staršího
  • Označení: Veselá (Veselá)

  Za všechny + členy SDH Veselá, všechny hasiče, záchranáře a zdravotníky, za ochranu svatého Floriána, patrona hasičů a dvo.

 • 11:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 11:00 - 11:50
  • farní kostel Zvěstování Páně
  • Označení: Horní Cerekev (Horní Cerekev)

  Za rodinu Kroupovu a Bednářovu

6sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka
7úterý 6. velikonočního týdne
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:30
  • farní kostel Zvěstování Páně
  • Označení: Horní Cerekev (Horní Cerekev)

  Za Jaroslavu Janko a syna Jaroslava.

8Panny Marie, Prostřednice všech milostí
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:35
  • farní kostel sv. Jana Křtitele
  • Označení: Počátky (Počátky)

  Za + Pavla a Jana Leszkových.

9čtvrtek 6. velikonočního týdne
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:35
  • farní kostel sv. Jakuba Staršího
  • Označení: Veselá (Veselá)

  Za Tomáše Buška, Marii a Miloslava Buškovi, Bohumila Buška, za + příbuzné a přátele a za Boží požehnání.

10pátek 6. velikonočního týdne (začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha Svatého)
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:30
  • farní kostel Zvěstování Páně
  • Označení: Horní Cerekev (Horní Cerekev)

  Za Jaroslava Kesnera, rodiče Bártů a Kozečovi.

11sobota 6. velikonočního týdne
127. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
13Panny Marie Fatimské
14sv. Matěje, apoštola
15středa 7. velikonočního týdne
16sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:35
  • farní kostel sv. Jakuba Staršího
  • Označení: Veselá (Veselá)

  Za rodinu Martínkovu, Nevoralovu, Maškovu, Suchých, Šramotovu, Zuzanu a Jana Slavíkovi, dvo. a Boží požehnání.

17pátek 7. velikonočního týdne
18sv. Jana I., papeže a mučedníka
19Seslání Ducha Svatého
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 08:50
  • farní kostel sv. Jana Křtitele
  • Označení: Počátky (Počátky)

  Za rodiče Malínkovy, jejich rodiče a sourozence.

 • 09:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 09:30 - 10:20
  • farní kostel sv. Jakuba Staršího
  • Označení: Veselá (Veselá)

  Poděkování za dar života, prosba za uzdravení a Boží pomoc a ochranu PM pro celou přízeň rodin Mazancových a Dvořákových.

 • 11:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 11:00 - 11:50
  • farní kostel Zvěstování Páně
  • Označení: Horní Cerekev (Horní Cerekev)

  Za Jana a Blaženu Hronovu a syna.

20Panny Marie Matky Církve
21sv. Kryštofa Magallanese, kněze, a jeho druhů, mučedníků
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:30
  • farní kostel Zvěstování Páně
  • Označení: Horní Cerekev (Horní Cerekev)

  Za + kněze, kostelníky, varhaníky a ostatní dobrodince, kteří působili v našem kostele.

22sv. Rity z Cascie, řeholnice
 • 10:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:00 - 10:30
  • LDN Počátky
  • Označení: LDN Počátky (Počátky)

  ( volná intence )

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:35
  • farní kostel sv. Jana Křtitele
  • Označení: Počátky (Počátky)

  Za Františka Tolknera, manželku, syny a celý rod.

23Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
24den modliteb za církev v Číně
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:30
  • farní kostel Zvěstování Páně
  • Označení: Horní Cerekev (Horní Cerekev)

  Za Jana Halíka, rodinu Halíkovu a Páchovu.

25sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve, nebo sobotní památka Panny Marie
26Nejsvětější Trojice
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 08:50
  • farní kostel sv. Jana Křtitele
  • Označení: Počátky (Počátky)

  Za rod Moravů, Pechů a Holických.

 • 09:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 09:30 - 10:20
  • farní kostel sv. Jakuba Staršího
  • Označení: Veselá (Veselá)

  Za rodiče Novákovy, syna Františka, rodiče Markovy, Podhorských, Kumžákovy a Boží požehnání.

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:50
  • farní kostel Zvěstování Páně
  • Označení: Horní Cerekev (Horní Cerekev)

  Za farnost.

27sv. Augustina z Canterbury, biskupa
28úterý 8. týdne v mezidobí
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:30
  • farní kostel Zvěstování Páně
  • Označení: Horní Cerekev (Horní Cerekev)

  Za rodiče Mikanovy.

29sv. Pavla VI., papeže
 • 12:00 Adorace
  Adorace
  • 12:00 - 18:00
  • farní kostel sv. Jakuba Staršího
  • Označení: Veselá (Veselá)

  Adorace na poslední čtvrtek v měsíci.

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:35
  • farní kostel sv. Jakuba Staršího
  • Označení: Veselá (Veselá)

  Na úmysl dárce.

30Těla a Krve Páně
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:45
  • kostel Božího Těla
  • Označení: kostel Božího Těla (hřbitov Počátky) (Počátky)

  Za Boženu a Františka Mitasovi, dceru Marii a vnučku Simonku.

31Navštívení Panny Marie
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:30
  • farní kostel Zvěstování Páně
  • Označení: Horní Cerekev (Horní Cerekev)

  Za rodiče Šimánkovy, Václava a Ludmilu Šimánkovi, Miroslava a Miladu Šimánkovi.