farní kostel sv. Filipa a Jakuba, Žirovnice

Kliknutím mapku aktivujete
Logo farní kostel sv. Filipa a Jakuba
O místu:

Od dávných dob stojí v Žirovnici kostel Páně. První zmínka o něm pochází z roku 1384, kdy je zaznamenán jako kostel sv. apoštolů Filipa a Jakuba, ale zpočátku nebyl farním kostelem. Teprve v roce 1729 byl ustanoven samostatný farář pro Žirovnici.

Původní kostel byl postaven postupně a rozšiřoval se podle potřeb. Byl několikrát opravován, ale postupem času se stal nedostatečným pro potřeby věřících. Proto bylo roku 1868 rozhodnuto o stavbě nového kostela, který byl dokončen v roce 1871.

Nový kostel byl postaven staviteli Štěpánem Walserem a Janem Josefem Hrabou dle projektu pražského architekta Václava Schánbecka.

Současný kostel byl postaven v pseudogotickém slohu a je dílem místních obyvatel. Slouží jako důkaz jejich víry a oddanosti. Hlavní oltář zdobil obraz sv. apoštolů Filipa a Jakuba od českého malíře Karla Škrety. Na stěnách kostela visí obrazy křížové cesty od p. J. Khittla z Strmilova.

Město Žirovnice mělo při dokončení stavby kostela v roce 1871  kolem 300 domů a 2257 obyvatel, kteří se živili tkalcovstvím, soukenictvím a zemědělstvím. Kromě kostela byly v Žirovnici významná stavení, jako starobylý zámek, radnice, škola, špitál, továrna na sukno a parní mlýn.

Závěrem stojí za zmínku, že město Žirovnice bylo postiženo několika požáry, ale stále se snažilo o svůj rozvoj a udržení tradic.

Nejbližší události v místě (rozmezí od 21.5. do 31.5.2024)

Den Čas Druh intence
sobota
25.5.
19:00 Mše svatá

Na úmysl dárce.

Místo uskutečnění

49.2526156N, 15.1865500E

Sdílejte info