farní kostel sv. Jana Křtitele, Počátky

Kliknutím mapku aktivujete
Logo farní kostel sv. Jana Křtitele
O místu:

Raně barokní sakrální architektura se středověkým jádrem tvoří spolu s vysokou hranolovou věží hodnotnou dominantu náměstí. Kostel má obdélníkový půdorys s vysokou střední lodí, kterou na každé straně obklopuje pět nižších bočních kaplí. Tyto kaple jsou propojeny průchody a zdobeny otevřenými arkádami a v patře jsou doplněny tribunami.

Na severní straně lodi stojí hranolová věž a na jižní straně se nachází čtvercová sakristie. Fasádu zdobí pilastry a v průčelí jsou umístěny výklenky s půlkruhovými okny. Vrchol fasády zdobí štít s pyramidami.

Věž má nižší patra s úzkými střílnovými okénky, nad nimiž jsou gotická hrotitá okna s kružbami. Věž má také ochoz a je zakončena empírovou střechou ve tvaru přilby z roku 1824.

Interiér kostela je rozdělen pilíři na střední loď a kaplové prostory. Stěny jsou zdobeny pilastry a mohutnou římsou. Klenba je valená s lunetami.

Kostel má dlouhou historii, první zmínky o něm pocházejí z roku 1263. V roce 1575 byla přistavěna sakristie. Po požáru v roce 1653 byl kostel znovu postaven a v letech 1688-1702 prošel barokní přestavbou. Po dalším požáru v roce 1824 získal svou současnou podobu. Hlavní oltář pochází z roku 1690 a v interiéru se nachází významná umělecká díla, jako například reliéf Ukřižování z období pozdní gotiky a soška Madony z první poloviny 15. století. Plastiky v podobě štukových reliéfů českých patronů ve věncích nesených anděly v lodi kostela jsou datovány do konce 17. století.

Nejbližší události v místě (rozmezí od 21.5. do 31.5.2024)

Den Čas Druh intence
středa
22.5.
18:00 Mše svatá

Za Františka Tolknera, manželku, syny a celý rod.

neděle
26.5.
08:00 Mše svatá

Za rod Moravů, Pechů a Holických.

Místo uskutečnění

49.2601022N, 15.2404700E

Sdílejte info