farní kostel sv. Jakuba Staršího, Veselá

Kliknutím mapku aktivujete
O místu:

Farní kostel sv. Jakuba Většího (Staršího)

Jedná se o kulturní a historickou památku. Gotický kamenný kostelík má svou půdorysnou podobu a obvodové zdivo dodnes zachované, pochází z doby pohusitské, z poloviny 15. století. Pravděpodobně nahradil starší kostelík z první poloviny 14. století, který tvořila kaple v prostoru dnešního presbytáře. Tento starší kostelík měl pravděpodobně zděné základy a zdivo, ke kterému následně byla připojena dřevěná loď s věží.

Během následujících století (16.-19. století) byl kostel mnohokrát opravován. V 17. století prošel výraznou raně barokní přestavbou, která změnila okenní otvory, vstup do kostela, jeho zastřešení a vnější a vnitřní malovanou výzdobu. Architektonicky se jedná o prostou, poměrně jednoduchou, avšak esteticky citlivou stavbu s téměř čtvercovou lodí. K lodí přiléhá na západě věž a na východě presbytář. Rokem 1856 byla na severní straně přistavěna sakristie ke kněžišti.

Nejbližší události v místě (rozmezí od 21.5. do 31.5.2024)

Den Čas Druh intence
čtvrtek
23.5.
18:00 Mše svatá

Na úmysl dárce.

neděle
26.5.
09:30 Mše svatá

Za rodiče Novákovy, syna Františka, rodiče Markovy, Podhorských, Kumžákovy a Boží požehnání.

středa
29.5.
12:00 Adorace

Adorace na poslední čtvrtek v měsíci.

18:00 Mše svatá

Na úmysl dárce.

Místo uskutečnění

49.3196947N, 15.2268581E

Sdílejte info