Rozpis nadcházejících událostí

NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI v rozmezí od 21.5. do 31.12.2024

Den Čas Místo a text
úterý
21.5.
18:00 Horní Cerekev: Za + kněze, kostelníky, varhaníky a ostatní dobrodince, kteří působili v našem kostele.
středa
22.5.
10:00 LDN Počátky
18:00 Počátky: Za Františka Tolknera, manželku, syny a celý rod.
čtvrtek
23.5.
18:00 Veselá: Na úmysl dárce.
pátek
24.5.
18:00 Horní Cerekev: Za Jana Halíka, rodinu Halíkovu a Páchovu.
sobota
25.5.
11:00 Černov: Za rodáky.
19:00 Žirovnice: Na úmysl dárce.
neděle
26.5.
08:00 Počátky: Za rod Moravů, Pechů a Holických.
09:30 Veselá: Za rodiče Novákovy, syna Františka, rodiče Markovy, Podhorských, Kumžákovy a Boží požehnání.
18:00 Horní Cerekev: Za farnost.
úterý
28.5.
18:00 Horní Cerekev: Za rodiče Mikanovy.
středa
29.5.
12:00 Veselá: Adorace na poslední čtvrtek v měsíci.
18:00 Veselá: Na úmysl dárce.
čtvrtek
30.5.
18:00 kostel Božího Těla (hřbitov Počátky): Za Boženu a Františka Mitasovi, dceru Marii a vnučku Simonku.
pátek
31.5.
18:00 Horní Cerekev: Za rodiče Šimánkovy, Václava a Ludmilu Šimánkovi, Miroslava a Miladu Šimánkovi.
sobota
1.6.
18:30 Žirovnice: Adorace s možností svátosti smíření.
19:00 Žirovnice
neděle
2.6.
08:00 Počátky: Za farnost.
08:55 hotel U Modré Hvězdy: farní kafe
Každou první neděli v měsíci jsme zváni na farní kafe do hotelu U Modré Hvězdy. Můžete s sebou vzít nějaké sladké, nebo slané pečivo k snídani. Pití je zajistěno.
Těšíme se na setkání.
09:30 Veselá: Za rodinu Petráskovu, Havlovu, Hávovu a Albrechtovu, celý živý i + rod, dary Ducha sv. a dar víry.
11:00 Horní Cerekev
úterý
4.6.
18:00 Horní Cerekev: Za rodiče Chadimovy, Dvořákovy, jejich rodiče, sourozence, děti a celu živou rodinu Dvořákovu.
středa
5.6.
10:00 LDN Počátky
18:00 Počátky: Za Františku Pikartovu, syna Bořivoje a celý rod.
čtvrtek
6.6.
18:00 Veselá: Za rodiče Kuklovy a Vlkovy, celý živý i + rod. Za rodiče Svitákovy, dceru Zdenu, vnuka Jaroslava, manžele Hrnčířovy. Za dar víry a Boží požehnání.
pátek
7.6.
17:00 Horní Cerekev: Adorace na 1. pátek s možností svátosti smíření.
17:00 Počátky: Adorace na 1. pátek s možností svátosti smíření.
18:00 Počátky
18:00 Horní Cerekev: Za rodinu Tinavských a Musilovu, Josefa Červeného, Bronislava Navrátila a Herta Pátka.
sobota
8.6.
11:00 Horní Cerekev: Kateřina Nováková a Jiří Fáček
17:00 Žirovnice: Na poděkování za 60 let života a prosbu o požehnání do dalších let.
neděle
9.6.
08:00 Počátky: Za Janu Heřmánkovu a švagra Josefa.
09:30 Veselá: Za farnost.
11:00 Horní Cerekev
úterý
11.6.
18:00 Horní Cerekev: Za Marii Sudkovou.
středa
12.6.
18:00 Počátky
čtvrtek
13.6.
18:00 Veselá: Za rodinu Bednářovu, Blažkovu, Janů, Ježkovu, Syrovátkovu,Vorlovu, Věru Berkovu, za kněze kteří působili v našem kostele, dvo. a Boží požehnání.
pátek
14.6.
18:00 Horní Cerekev: Za rodiče Polákovy, rodiče Vaňkovy, Václava a Janu Vaňkovi.
sobota
15.6.
19:00 Žirovnice: Za farnost.
neděle
16.6.
08:00 Počátky: Za + rodiče Helenu a Štefana Živčákovy.
09:30 Veselá: Za Miloslava a Jaroslavu Markovi, jejich rodiče a bratry. Za manžele Hunalovi, Václava Jůzu, Rudolfa Vaňka, všechny příbuzné a dvo.
11:00 Horní Cerekev: Za Josefa Kuštu, rodinu Kuštovu a Musilovu.
úterý
18.6.
18:00 Horní Cerekev: Za rodiče Nechvátalovy a jejich sedm synů.
středa
19.6.
10:00 LDN Počátky
18:00 Počátky: Za Jana Fáčka, manželku, bratra a dvo.
čtvrtek
20.6.
18:00 Veselá: Za rodinu Smětákovu a dary Ducha sv.
pátek
21.6.
18:00 Horní Cerekev
sobota
22.6.
19:00 Žirovnice
neděle
23.6.
08:00 Počátky: Za Petra Zboroně a celý rod.
09:30 Veselá: Za Josefa a Zdeňku Nováčkovi, Josefa a Annu Liškovi a dvo.
11:00 Horní Cerekev: Za farnost.
úterý
25.6.
18:00 Horní Cerekev: Za Jana Halíka, rodinu Halíkovu a Páchovu.
středa
26.6.
18:00 Počátky
čtvrtek
27.6.
12:00 Veselá: Adorace na poslední čtvrtek v měsíci.
18:00 Veselá: Na úmysl dárce.
pátek
28.6.
18:00 Horní Cerekev
sobota
29.6.
19:00 Žirovnice
neděle
30.6.
08:00 Počátky: Za farnost.
09:30 Veselá: Za požehnané prázdninové dny.
11:00 kostel sv. Jana Křtitele (hřbitov Horní Cerekev): Za Lubomíra Šimánka.
úterý
2.7.
18:00 Horní Cerekev
středa
3.7.
10:00 LDN Počátky
18:00 Počátky
čtvrtek
4.7.
18:00 Veselá: Na úmysl dárce.
pátek
5.7.
17:00 Horní Cerekev: Adorace na 1. pátek s možností svátosti smíření.
17:00 Počátky: Adorace na 1. pátek s možností svátosti smíření.
18:00 Počátky
18:00 Horní Cerekev
sobota
6.7.
18:30 Žirovnice: Adorace s možností svátosti smíření.
19:00 Žirovnice
neděle
7.7.
08:00 Počátky: Za Josefa a Marii Kantorovi, syna Zdeňka a Jaroalavu Bartákovu.
09:30 Veselá: Za farnost.
11:00 Horní Cerekev: Za Františku Šmídovou a její rodiče, Filipínu a Antonína Votrubovi, Boženu a Františka Kantorovi a jejich syny.
úterý
9.7.
18:00 Horní Cerekev
středa
10.7.
18:00 Počátky
čtvrtek
11.7.
18:00 Veselá: Za Jana Matějku, jeho rodiče, rodinu Kněžínkovu a ostatní příbuzné.
pátek
12.7.
18:00 Horní Cerekev
sobota
13.7.
19:00 Žirovnice: Za farnost.
neděle
14.7.
08:00 Počátky: Za Stanislavu Adamcovu a manžela Josefa.
09:30 Veselá: Za Václava Hrnčíře, rodinu Valkovu, dar víry a Boží požehnání.
11:00 Horní Cerekev: Za Marii Musilovu, rodinu Musilovu a Hronovu.
úterý
16.7.
18:00 Horní Cerekev
středa
17.7.
10:00 LDN Počátky
18:00 Počátky: Za Boženu Vincencovu, jejího manžela a vnuka Pavla.
čtvrtek
18.7.
18:00 Veselá: Za Magdalenu Hrnčířovou a celý rod. Za duše v očistci a Boží požehnání.
pátek
19.7.
18:00 Horní Cerekev
sobota
20.7.
19:00 Žirovnice
neděle
21.7.
08:00 Počátky: Za Josefa Tolknera, rodiče, bratra a rodiče Odrážkovy.
09:30 Veselá: Za rodiče Oumarovy a Šimpachovy, jejich rodiče, všechny příbuzné, Boží požehnání a dvo.
11:00 Horní Cerekev: Za farnost.
úterý
23.7.
18:00 Horní Cerekev: Za Jaroslava a Marii Svobodovi, Františka a Miladu Mezerovi, jejich dceru Miladu a celou živou rodinu Mezerovu.
středa
24.7.
18:00 Počátky: Za Františka Hezinu a jeho rodiče.
čtvrtek
25.7.
12:00 Veselá: Adorace na poslední čtvrtek v měsíci.
18:00 Veselá
pátek
26.7.
18:00 Horní Cerekev: Za Marii a Miroslava Klubalovy a jejich dceru Mirku.
sobota
27.7.
19:00 Žirovnice
neděle
28.7.
08:00 Počátky: Za farnost.
09:30 Veselá: Za všechny živé a + občany obce Veselá a za občany celé naší farnosti a dvo.
11:00 Horní Cerekev
úterý
30.7.
18:00 Horní Cerekev
středa
31.7.
10:00 LDN Počátky
18:00 Počátky: Za Václava Janko a celý rod.
čtvrtek
1.8.
18:00 Veselá: Za Vladimíra Mitase, rodiče Mitasovy, Semorádovy, jejich rodiny a za duše, na které nikdo nepamatuje.
pátek
2.8.
17:00 Horní Cerekev: Adorace na 1. pátek s možností svátosti smíření.
17:00 Počátky: Adorace na 1. pátek s možností svátosti smíření.
18:00 Počátky
18:00 Horní Cerekev
sobota
3.8.
18:30 Žirovnice: Adorace s možností svátosti smíření.
19:00 Žirovnice
neděle
4.8.
08:00 Počátky: Za Ferdinanda Hörnera.
09:30 Veselá: Za farnost.
11:00 Horní Cerekev: Za Marii a Jaroslava Náměstkvi, jejich rodiče, Zdeňku Červenou, rodiče Kuklovy, Váhovy, rodinu Markovu a za ty, kteří božího milosrdenství nejvíce potřebují.
úterý
6.8.
18:00 Horní Cerekev
středa
7.8.
18:00 Počátky: Za Františka Peroutku, manželku Jarmilu a jejich rodiče.
čtvrtek
8.8.
18:00 Veselá: Za Josefa Hrnčíře a celý rod. Za duše v očistci a Boží požehnání.
pátek
9.8.
18:00 Horní Cerekev
sobota
10.8.
19:00 Žirovnice: Za farnost.
neděle
11.8.
08:00 Počátky: Za Boženu Vincencovu a její sourozence.
09:30 Veselá: Za rodinu Trávníčkovu, Žižkovu, Matějů, živý a + rod.
11:00 Horní Cerekev: Za prarodiče a rodiče Martínkovy, syna Jaroslava a dcery Marii a Danu.
úterý
13.8.
18:00 Horní Cerekev
středa
14.8.
10:00 LDN Počátky
18:00 Počátky
čtvrtek
15.8.
18:00 Veselá: Za Tomáše Marka, jeho rodiče a bratry. Za Josefa Šmída, jeho rodiče, manžele Bílých, Zapletalovi, Vlkovi, Růženu Vlachovu, Boží požehnání a dvo.
pátek
16.8.
18:00 Horní Cerekev: Za rodiče Rycheckých, Jaroslava Šváchu, Františka, Ivetu a Věru Rychecké.
sobota
17.8.
19:00 Žirovnice
neděle
18.8.
08:00 Počátky: Za rodiče Mitasovi, vnučku Simonku a dceru Marii, za celý rod Mitasů a Vopálků.
09:30 Veselá: Za rodiče Kuklovy a Vlkovy, celý živý i + rod. Za rodiče Svitákovy, dceru Zdenu, vnuka Jaroslava, manžele Hrnčířovy. Za dar víry a Boží požehnání.
11:00 Horní Cerekev: Za farnost.
14:00 kaple Nanebevzetí Panny Marie (Zdešov): Za obec a přinesené úmysly.
úterý
20.8.
18:00 Horní Cerekev
středa
21.8.
18:00 Počátky: Za Petra Petrů, rodiče a dvo.
čtvrtek
22.8.
18:00 Veselá: Za Jana Vránka, jeho rodiče, za rodiče Táborovy a za všechny žijící z rodiny.
pátek
23.8.
18:00 Horní Cerekev
sobota
24.8.
19:00 Žirovnice
neděle
25.8.
08:00 Počátky: Za farnost.
09:30 Veselá: Za rodiče Charvátovy, Čekalovy, Štěpánovy, Jana čekala, syna Josefa a jeho rodinu, Jaroslava, Františka, sestru Marii, manžele Machýčkovy a dvo.
11:00 Horní Cerekev
úterý
27.8.
18:00 Horní Cerekev
středa
28.8.
10:00 LDN Počátky
18:00 Počátky: Za rodiče Škvařilovy a syna Josefa.
čtvrtek
29.8.
12:00 Veselá: Adorace na poslední čtvrtek v měsíci.
18:00 Veselá: Za požehnaný nastávající školní rok pro žáky, studenty a učitele. Za mír ve světě.
pátek
30.8.
18:00 Horní Cerekev
sobota
31.8.
19:00 Žirovnice
neděle
1.9.
08:00 Počátky: Za zemřelé z rodiny Dvořákovi, Šafránkovi, Dočekalovi a Antonína Příhodu
09:30 Veselá: Za farnost.
11:00 Horní Cerekev
úterý
3.9.
18:00 Horní Cerekev: Za rodiče Chadimovy, Dvořákovy, jejich rodiče, sourozence, děti a celu živou rodinu Dvořákovu.
středa
4.9.
18:00 Počátky: Za rodiče Petrů, syna Petra a vnuka Pavla.
čtvrtek
5.9.
18:00 Veselá: Za rodinu Martínkovu, Nevoralovu, Maškovu, Suchých, Šramotovu, Zuzanu a Jana Slavíkovi, dvo. a Boží požehnání.
pátek
6.9.
17:00 Horní Cerekev: Adorace na 1. pátek s možností svátosti smíření.
17:00 Počátky: Adorace na 1. pátek s možností svátosti smíření.
18:00 Počátky: Za Jarmilu Peroutkovou a manžela Františka a jejich rodiče.
18:00 Horní Cerekev
sobota
7.9.
18:30 Žirovnice: Adorace s možností svátosti smíření.
19:00 Žirovnice: Za farnost.
neděle
8.9.
08:00 Počátky: Za Růženku Šteflovou, její rodiče a sourozence.
09:30 Veselá: Za rodiče Čekalovy, Štěpánovy, Charvátovy, Jana Čekala, syna Josefa a Václava, Jaroslava a Františka, sestry Marii a Růženu a jejich rodiny. Za manžele Machýčkovy, Coufalovy, Hávovy, Petráskovy, Bartoňovy a dvo.
11:00 Horní Cerekev: Za Jiřího a Karolínu Matějkovi, jejich rodiče a sourozence a vnuka Karla.
11:00 kaple Narození Panny Marie (Nová Buková): Za obec a přinesené úmysly.
úterý
10.9.
18:00 Horní Cerekev
středa
11.9.
10:00 LDN Počátky
18:00 Počátky: Za rod Moravů a Pechů.
čtvrtek
12.9.
18:00 Veselá: Poděkování za 50 let manželství.
pátek
13.9.
18:00 Horní Cerekev: Za rodiče Mikanovy.
sobota
14.9.
17:00 kaple Povýšení Svatého Kříže (Horní Vilímeč): Za obec a přinesené úmysly.
19:00 Žirovnice
neděle
15.9.
08:00 Počátky: Za Marii Hrnčířovou, manžela a jejich rodiče.
09:30 Veselá
11:00 Horní Cerekev: Za farnost.
úterý
17.9.
18:00 Horní Cerekev
středa
18.9.
18:00 Počátky: Za Josefa Váňu, manželku a celý rod.
čtvrtek
19.9.
18:00 Veselá: Za Josefa a Růženu Svobodovi, jejich rodiče, Josefa a Boženu Zmeškalovi, Ladislava Svobodu, manžele Horčičkovy, Zdeňka Batovce, Bohumila Bínu, Boží požehnání a dvo.
pátek
20.9.
18:00 Horní Cerekev
sobota
21.9.
19:00 Žirovnice
neděle
22.9.
08:00 Počátky: Za farnost.
09:30 Veselá: Za Alenu Bílkovskou a celý její rod, za Josefa Bílkovského a celý jeho rod, za manžele Šlechtovy, manžele Kešnerovy a jejich sourozence, dvo. a Boží požehnání.
11:00 Horní Cerekev
úterý
24.9.
18:00 Horní Cerekev
středa
25.9.
10:00 LDN Počátky
18:00 Počátky
čtvrtek
26.9.
12:00 Veselá: Adorace na poslední čtvrtek v měsíci.
18:00 Veselá
pátek
27.9.
18:00 Horní Cerekev: Za rodiče Štěrbovy, Jaroslavu a Jana Štěrbovi.
sobota
28.9.
10:00 kaple sv. Václava (Bělá): Za obec a přinesené úmysly.
16:30 kaple sv. Václava (Horná Ves): Za obec a přinesené úmysly.
19:00 Žirovnice
neděle
29.9.
08:00 Počátky: Za Petra Zboroně a celý rod.
09:30 Veselá: Za farnost.
11:00 Horní Cerekev: Za Jana Halíka, rodinu Halíkovu a Páchovu.
úterý
1.10.
18:00 Horní Cerekev
středa
2.10.
18:00 Počátky
čtvrtek
3.10.
18:00 Veselá
pátek
4.10.
17:00 Horní Cerekev: Adorace na 1. pátek s možností svátosti smíření.
17:00 Počátky: Adorace na 1. pátek s možností svátosti smíření.
18:00 Počátky: Za Františka Mitase, manželku Boženu a Antonína Urbana.
18:00 Horní Cerekev
sobota
5.10.
18:30 Žirovnice: Adorace s možností svátosti smíření.
19:00 Žirovnice: Za farnost.
neděle
6.10.
08:00 Počátky: Za Františka Hrona, manželku a celý rod.
09:30 Veselá: Za Miloslava a Jaroslavu Markovi, jejich rodiče a bratry. Za manžele Hunalovi, Václava Jůzu, Rudolfa Vaňka, všechny příbuzné a dvo.
11:00 Horní Cerekev: za rodiče Štěpánku a Miroslava Střížovi a za bratra Vladimíra Jakšu.
úterý
8.10.
18:00 Horní Cerekev
středa
9.10.
10:00 LDN Počátky
18:00 Počátky: Za Marii Vyvadilovou, její sourozence a syna Václava.
čtvrtek
10.10.
18:00 Veselá: Za rodinu Lagronovu, přátele a příbuzné. Za obrácení hříšníků, duše v očistci a Boží požehnání.
pátek
11.10.
18:00 Horní Cerekev: Za Jaroslava a Marii Svobodovi, Františka a Miladu Mezerovi, jejich dceru Miladu a celou živou rodinu Mezerovu.
sobota
12.10.
19:00 Žirovnice
neděle
13.10.
08:00 Počátky: Za + z rodin Novákovi, Markovi a dvo.
09:30 Veselá: Za rodiče Šaškovy, Smětákovy, Jindru Získalovu, Antonína Švejdu, dary Ducha sv. a celý živý i + rod.
11:00 Horní Cerekev: Za farnost.
úterý
15.10.
18:00 Horní Cerekev
středa
16.10.
18:00 Počátky: Za Růženu Tolknerovou, manžela, syny, rodiče a sourozence Kokešovy.
čtvrtek
17.10.
18:00 Veselá: Za Josefa Hrnčíře, jeho rodiče, rodiče Bicanovy, jejich příbuzné a známé, dvo a mír ve světě.
pátek
18.10.
18:00 Horní Cerekev: Za Bohumila a Marii Štěpánovi, jejich rodiče a sourozence a za rodiče Smrčkovy.
sobota
19.10.
19:00 Žirovnice
neděle
20.10.
08:00 Počátky: Za farnost.
09:30 Veselá: Za Václava Hrnčíře, jeho rodiče, Josefa Kuklu, jeho rodiče, Josefa Pilského, jeho rodiče, za dar víry a Boží požehnání.
11:00 Horní Cerekev: Za rodiče Šamajovy, jejich zetě a celou žijící rodinu.
úterý
22.10.
18:00 Horní Cerekev
středa
23.10.
10:00 LDN Počátky
18:00 Počátky: Za Jana Novotného, manželku Jaroslavu a celý rod.
čtvrtek
24.10.
18:00 Veselá
pátek
25.10.
18:00 Horní Cerekev
sobota
26.10.
19:00 Žirovnice
neděle
27.10.
08:00 Počátky: Za Miladu Martínkovu, manžela Josefa, rodiče a sourozence.
09:30 Veselá: Za farnost.
11:00 Horní Cerekev: Za Lubomíra Šimánka.
úterý
29.10.
18:00 Horní Cerekev
středa
30.10.
18:00 Počátky: Za Františku Havlíčkovu, jejich rodiče a sourozence a dvo.
čtvrtek
31.10.
12:00 Veselá: Adorace na poslední čtvrtek v měsíci.
18:00 Veselá: Za rodinu Trávníčkovu, Žižkovu, Matějů, živý a + rod.
pátek
1.11.
17:00 Horní Cerekev: Adorace na 1. pátek s možností svátosti smíření.
17:00 Počátky: Adorace na 1. pátek s možností svátosti smíření.
18:00 Počátky: Za Jaroslava Vincence, Václava Vyvadila a dvo.
18:00 Horní Cerekev
sobota
2.11.
08:00 Hřbitov ve Veselé: Pobožnost na hřbitově a žehnání hrobů.
08:30 Veselá: Za zemřelé a na úmysly.
10:00 kostel Božího Těla (hřbitov Počátky): Pobožnost na hřbitově s žehnáním hrobů.
10:30 kostel Božího Těla (hřbitov Počátky): Za zemřelé a na úmysly.
15:00 kostel sv. Jana Křtitele (hřbitov Horní Cerekev): Za zemřelé a na úmysly.
17:30 kostel sv. Jiljí (hřbitov Žirovnice): Pobožnost na hřbitově s žehnáním hrobů.
18:00 Žirovnice: Za farnost.
neděle
3.11.
08:00 Počátky: Za Františka Peroutku, manželku Jarmilu a jejich rodiče.
09:30 Veselá: Za rodiče Provázkovy, Dolejších, Františka a Věru Rychecký, Miloše Provázka, Jana Račana, Jiřinu Provázkovou, Ferdinanda a Marii Provázkovi a Boží požehnání.
11:00 Horní Cerekev
úterý
5.11.
18:00 Horní Cerekev
středa
6.11.
10:00 LDN Počátky
18:00 Počátky: Za Ludmilu Hronovu, manžela a jejich sourozence.
čtvrtek
7.11.
18:00 Veselá
pátek
8.11.
18:00 Horní Cerekev
sobota
9.11.
18:00 Žirovnice
neděle
10.11.
08:00 Počátky: Za + rodiče Helenu a Štefana Živčákovy.
09:30 Veselá: Za Františka Harudu, dvě manželky, rodiče Harudovy, Matlákovy, Hlaváčkovy, Smrčkovy, Charvátovy, Prokopa Harudu a jeho manželku, Aloise Hlaváčka a dvo.
11:00 Horní Cerekev: Za farnost.
úterý
12.11.
18:00 Horní Cerekev
středa
13.11.
18:00 Počátky: Za Jaroslava Vlka, jeho rodiče a dvo.
čtvrtek
14.11.
18:00 Veselá
pátek
15.11.
18:00 Horní Cerekev
sobota
16.11.
18:00 Žirovnice
neděle
17.11.
08:00 Počátky: Za farnost.
09:30 Veselá
11:00 Horní Cerekev: Za prarodiče a rodiče Martínkovy, syna Jaroslava a dcery Marii a Danu.
úterý
19.11.
18:00 Horní Cerekev
středa
20.11.
10:00 LDN Počátky
18:00 Počátky: Za Františka Janko a celý rod.
čtvrtek
21.11.
18:00 Veselá: Za rodiče Vlkovi, jejich rodiče a sourozence. Za Tomáše Marka, všechny živé a + příbuzné, Boží požehnání a dvo.
pátek
22.11.
18:00 Horní Cerekev
sobota
23.11.
18:00 Žirovnice
neděle
24.11.
08:00 Počátky: Za Miladu Martínkovu, manžela Josefa, rodiče, sourozence a dvo.
09:30 Veselá: Za farnost.
11:00 Horní Cerekev
úterý
26.11.
18:00 Horní Cerekev
středa
27.11.
18:00 Počátky: Za Simonku Urbanovu a Marii Páralovu.
čtvrtek
28.11.
12:00 Veselá: Adorace na poslední čtvrtek v měsíci.
18:00 Veselá: Za rodiče Kuklovy a Vlkovy, celý živý i + rod. Za rodiče Svitákovy, dceru Zdenu, vnuka Jaroslava, manžele Hrnčířovy. Za dar víry a Boží požehnání.
pátek
29.11.
18:00 Horní Cerekev
sobota
30.11.
18:00 Žirovnice: Za farnost.
neděle
1.12.
08:00 Počátky: Za Jaroslava Vlka, jeho rodiče a dvo.
09:30 Veselá: Za Josefa a Zdeňku Nováčkovi, Josefa a Annu Liškovi a dvo.
11:00 Horní Cerekev
úterý
3.12.
18:00 Horní Cerekev: Za rodinu Hákovu, Mikanovu, Beranovu a manžele Balounovi.
středa
4.12.
10:00 LDN Počátky
18:00 Počátky: Za rodinu Vančurovu, Budkovu, Markovu a Jedličkovu.
čtvrtek
5.12.
18:00 Veselá: Za Františku a Jana Blažkovy, jejich rodiče, rodiče Mazancovy, Ludmilu Dvořákovu a ostatní příbuzné.
pátek
6.12.
17:00 Horní Cerekev: Adorace na 1. pátek s možností svátosti smíření.
17:00 Počátky: Adorace na 1. pátek s možností svátosti smíření.
18:00 Počátky: Za + z rodin Drahozalovi, Neprašovi, Marii Dufkovou a dvo.
18:00 Horní Cerekev: Za Jaroslava a Marii Svobodovi, Františka a Miladu Mezerovi, jejich dceru Miladu a celou živou rodinu Mezerovu.
sobota
7.12.
17:30 Žirovnice: Adorace s možností svátosti smíření.
18:00 Žirovnice
neděle
8.12.
08:00 Počátky: Za Josefa Nechvátala, rod Frintů, Urbanů a Nechvátalů.
09:30 Veselá: Za Antonína a Vlastu Lisovi, Antonína syna, rodiče Novákovy. za Ladislava Heřmánka, Jana Popelku a jeho rodiče a duše v očistci.
11:00 Horní Cerekev: Za farnost.
úterý
10.12.
18:00 Horní Cerekev
středa
11.12.
18:00 Počátky: Za Jana Novotného, manželku Jaroslavu a celý rod.
čtvrtek
12.12.
18:00 Veselá: Za Jana Matějku, jeho rodiče, rodinu Kněžínkovu a ostatní příbuzné.
pátek
13.12.
18:00 Horní Cerekev
sobota
14.12.
18:00 Žirovnice
neděle
15.12.
08:00 Počátky: Za farnost.
09:30 Veselá: Za rodiče Šeberovy, Nacházelovy, Hrnčířoy, Josefa a Pavla Párala, Josefa a Ladislava Malého a jeho manželku, Jaroslava Smrčku, Pavla Hrnčíře a dvo.
11:00 Horní Cerekev: Za Antonína a Martu Havlíkovi.
úterý
17.12.
18:00 Horní Cerekev: Za + Antonína Dvořáka k jeho 1. výročí úmrtí.
středa
18.12.
10:00 LDN Počátky
18:00 Počátky: Za Simonku Urbanovu, prarodiče Mitasovi a Urbanovi a Marii Páralovu.
čtvrtek
19.12.
18:00 Veselá: Za rodiče Šaškovy, Smětákovy, Jindru Získalovu, Antonína Švejdu, dary Ducha sv. a celý živý i + rod.
pátek
20.12.
18:00 Horní Cerekev
sobota
21.12.
18:00 Žirovnice
neděle
22.12.
08:00 Počátky: Za rodiny Jankovu, Zboroňovu, Vojtovu a Koukalovu.
09:30 Veselá: Za farnost.
11:00 Horní Cerekev
úterý
24.12.
20:00 Horní Cerekev
22:00 Počátky: Za rodinu Hezinovu a Novotných.
středa
25.12.
08:00 Počátky: Za rodinu Holých, Talpovu a dvo.
09:30 Veselá: Za Tomáše Buška, Marii a Miloslava Blažkovi, rodiče Tulachovy a Blažkovy, za Bohumila Buška, rodiče Buškovy a Fraňkovy, za Jiřího Tulacha, Jaroslava Havránka, Jindřicha Svobodu, Vladimíra Mitase, za + příbuzné a přátele a za Boží požehnání.
11:00 Horní Cerekev: Za rodiče Chadimovy, Dvořákovy, jejich rodiče, sourozence, děti a celu živou rodinu Dvořákovu.
čtvrtek
26.12.
08:00 Počátky: Za + rodiče Helenu a Štefana Živčákovy.
09:30 Veselá: Za celou rodinu Panošovu, Římalovu a ostatní příbuzenstvo.
11:00 Horní Cerekev
12:00 Veselá: Adorace na poslední čtvrtek v měsíci.
sobota
28.12.
18:00 Žirovnice: Za farnost.
neděle
29.12.
08:00 Počátky: Za Antonína Odrážku, manželku, rodiče, sourozence, zetě a snachu.
09:30 Veselá
11:00 Horní Cerekev
úterý
31.12.
18:00 Horní Cerekev